• Zoeken

Links betrokken organisaties

BEROEPSVERENIGINGEN
Artsen (vereniging) Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
Kennisnetwerk voor de GGZ voor/door verpleegkundigen
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNFG)
Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE)
Landelijke Vereniging van Penitentiair Geneeskundigen (LPG)
Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen (MDL)
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW)
Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen en Sociaal Geriaters (NVVA)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
Nederlandse Vereniging voor Farmacologie (NVF)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
Nederlandse Vereniging voor KNO-kunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN)
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT)
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Nederlandse Vereniging voor Traumatologie
PHORZA Beroepsorganisatie van professionals in sociale, (ortho)pedagogische en hulpverlenende functies
Sociaal Geneeskundigen Vereniging
Vereniging Klinische Psychotherapie
Vereniging voor Epidemiologie
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN),
V&VN - Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV)
V&VN website Consultatieve Psychiatrie

   

CLIËNTEN/FAMILIEORGANISATIES
ADHD stichting
Angst, Dwang en Fobie stichting
Balans, Landelijke Vereniging voor Ontwikkelings-, Gedrags- en Leerstoornissen
Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Landelijke Stichting Zelfbeschadiging
Landelijke Vereniging Ouders van Druggebruikers (LSOVD)
Ned. Vereniging van en voor ouders van een OnopVallend Anders Kind (OVAK)
Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa (SABN)
Stichting Borderline (landelijke erkende patiëntenorganisatie en in eerste instantie bedoeld om de belangen te behartigen van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis)
Stichting FobieVRienden (FVR)
Stichting Labyrint in perspectief (zet zich in voor familieleden en andere directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen)
Stichting Pandora
Stichting Wegwijs (een cliëntgestuurde organisatie met diverse projecten voor en door (ex-) cliënten in de geestelijke gezondheidszorg)
Vereniging Anoiksis (psychosen/schizofrenie)
Vereniging Ypsilon (Ver. van familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie of een psychose)
ZieZo (Zelfhulp Eetstoornissen)

 

KENNISCENTRA Klik hier; u wordt dan doorgeleid naar een overzicht van deze centra.

 

DIVERSE
Mikado (het landelijke kenniscentrum voor interculturele zorg).
Mikado heeft op eigen intitiatief een intercultureel addendum ontwikkeld als aanvulling op de Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen.
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO
Landelijk Platform GGZ.
Het Landelijk Platform GGz is een koepel van 20 cliënten-, familie- en categorale
organisaties in de geestelijke gezondheidszorg. Het LPGGz behartigt de belangen
van alle mensen, jong en oud, met psychische problemen en hun familie / naast-
betrokkenen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.